Zagrozenie wybuchu gazu

Urządzenia przeznaczone do książek w strefie zagrożenia wybuchem powinny spełniać najwyższe normy bezpieczeństwa. Dyrektywa Unii Europejskiej ATEX (od fr. Atmosphères Explosibles) – definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi robić wszystek produkt, przeznaczony do używania w dziedzinach zagrożenia wybuchem.

Istnieje wiele norm związanych z obecną radą, która stosuje szczegółowe wymagania jeśli chodzi o konkretne produkty. Natomiast warunki, jakie nie są objęte ani dyrektywą ani normami potrafią stanowić tematem regulacji wewnętrznych ważnych w niektórych krajach członkowskich. Regulacje te nie mogą jednak być różne z informacją, też nie mogą zaostrzać jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE wymaga znakowania CE. Produkt "ATEX-owy", jaki został oznaczony symbolem Ex musiał wcześniej zostać przez producenta oznakowany znakiem CE i doświadczyć procedurę oceny zgody z obowiązkowym udziałem wybranej jednostki notyfikowanej. Na wstępie XX wieku, kiedy w kopalniach węgla nie przywiązywano dużego znaczenia do użytkowania odpowiednich olejów maszynowych, dochodziło więc do wielu pożarów oraz eksplozji, których przyczyną były oleje palne i wyłączający się metan. Jako, że sprawa jest matką wynalazków, to po wielu wypadkach zastosowano inne typy olejów, oleje wodne, jakie nie potęgowały efektu wybuchu metanu. W dalszym aspekcie rozwoju kopalń zaczęto stosować urządzenia wentylacyjne, alarmy i filtry metanowe. Wybrany przykład historyczny jest samym z wielu potwierdzeń, że kierowanie się do dużych norm, połączonych z wynikami w okolicy zagrożenia wybuchem jest oryginalnym obowiązkiem każdego właścicielowi oraz człowieka. Brak tego celu powoduje zarówno straty w wszystkich, jak i materialne. ATEKS, jak służy jego nazwa, nie jest wymysłem Unii Europejskiej, lecz wektorem zmian przechodzącym na planu likwidację zagrożeń przed pojawieniem się ich. Odnoszenie się do ogólnie przyjętych norm bezpieczeństwa jest ważną zasadą zachowania życia. Choć wypadki wydają sprowadzać się rzadko, to a głównymi przyczynami zawsze pozostają chęci szybkiego wykonania pracy, niedawanie się do norm etc. Kojarzenie się do wole ATEX i ilości spośród nią uzależnionych jest głównym wymogiem dla przemysłu produkcyjnego i wydobywczego oraz usług związanych ze dziedziną zagrożenia wybuchem ( w obecnym dystrybucja paliw) etc. Pamiętaj! Nie właśnie dawaj się do użytkowania materiałów z dobrymi ilościami, ale przemyśl następstwa swoich decyzji!